Брекзит: Започват преговорите

Брекзит: Започват преговорите
 
Днес 05.04. на Пленарна сесия на Европейския парламент започват да се разискват отношенията между Великобритания и ЕС след Брекзит. Най-важният приоритет в преговорите са правата на гражданите. Какво ще се случи с британците, живеещи в ЕС, и с гражданите на ЕС, пребиваващи във Великобритания е основен въпрос. Депутатите призовават за справедливо третиране на гражданите и от двете страни и заявяват, че на техните интереси трябва да бъде даден приоритет в преговорите. Статутът и правата на гражданите трябва да се основават на принципите на реципрочност, равенство и недискриминация. Подготвя се проект за резолюция, които да се гласува от ЕП, който включва няколко важни принципи за прозрачно водене на преговорите, за ненакърнимост на сигурността и бъдещите икономически връзки, за изпълнение на ангажиментите, които е поела Великобритания. Всички приоритети имат важно значение, тъй като ще подпомогнат ЕП да реши дали крайният резултат е задоволителен и дали може да даде съгласието си. Без одобрението на ЕП, крайното споразумение не може да влезе в сила.
 
Източник: Европейски парламент