Бялата книга – началото на дебата за бъдещето на Европейския съюз

Бялата книга – началото на дебата за бъдещето на Европейския съюз
 
Бялата книга е представена началото на месец март от Европейската комисия. Тя съдържа размисли и сценарии за бъдещето на Европейския съюз до 2025 години. Отправна точка за всички пет сценарии е, че 27-те държави членки продължават да съществуват заедно като Съюз. Тези пет сценария не са планове или предписания за политика, а опорна точка, върху която да се постави дискусията за бъдещето на ЕС. 
Най общо петте сценария изглеждат така: 
Да продължим както досега: това означава ЕС да продължи изпълнението на програмата на Комисията „Ново начало за Европа“ от 2014 и Декларацията от Братислава, подписана от всички 27 държави-членки през 2016. Пътят на реформите, дългосрочните колективни приоритети и цели се актуализират и се решават в хода на възникването им. 
Да остане само единният пазар: това означава, че функционирането на единния пазар се превръща в основната причина за съществуването на ЕС-27. Постигането на по-нататъшен напредък зависи от способността за договаряне на съответните политики и стандарти, но като цяло  Европейският съюз постепенно се фокусира върху единния пазар.
Третият сценарии дава възможност на желаещите държави членки да правят повече заедно в определени области. Това оначава, че ЕС-27 продължава да функционира както днес, но някои държави членки, които искат да правят повече по общи въпроси, създават една или няколко „коалиции на желаещите“, за да работят заедно в специфични области на политиката.
Правим по-малко, но по-ефективно е друга опция, при която ЕС-27 предприема много по-бързи и решителни действия в избрани приоритетни области. За тези политики разполага с по-силни инструменти, с които пряко да прилага и изпълнява колективните решения, както понастоящем в сферата на политиката на конкуренция или банковия надзор. В другите области ЕС-27 спира да действа или прави по-малко.
Правим много повече заедно е сценарии, при който е налице консенсус, че нито ЕС-27 в сегашния си вид, нито европейските държави поотделно са достатъчно добре подготвени, за да се справят с предизвикателствата на днешния ден, държавите членки решават да споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички области. В резултат на това сътрудничеството между всички държави членки се задълбочава повече от всякога във всички области.
Бялата книга завършва напомняйки, че е важна колективната воля за общо бъдеще. Това е само началото на дебатите, които Европейската комисия ще насърчи да се случат навсякъде в европейските градове и региони преди изборите за Европейски парламент през юни 2017. 
 
Източник: Европейска комисия