БЮДЖЕТ НА ЕС ЗА 2016 г.

БЮДЖЕТ НА ЕС ЗА 2016 г.
 
Тече ежегодната бюджетна процедура на ЕС. Много парламентарни комисии гласуват тази седмица идеите си за финансирането през 2016 г. на програмите, за които отговарят. Бюджетната комисия на ЕП ще вземе предвид тези становища при подготовката на официалната позиция на Парламента, която често е в разрез с вижданията на Съвета, представляващ страните-членки. Двете институции трябва да постигнат съгласие за окончателните числа. 
Тази седмица 11 парламентарни комисии гласуват становища за бюджета– три определиха позициите си на 31 август, а още осем на 3 септември. Още парламентарни комисии ще представят мненията  си през следващите седмици, преди бюджетната комисия да изготви текста на предложението за позиция на парламента. Гласуването в пленарна зала ще се проведе в края на октомври.
Позицията си за бюджета, Съветът ще представи на пленарно заседание на 8 септември. През юли страните-членки решиха, че ангажиментите за следващата година следва да бъдат 153,27 млрд. евро (с 563,6 млн. евро по-малко от първоначалното предложение на Комисията), а плащанията – 142,12 млрд. евро (с 1,4 млрд. евро в сравнение с проекта на Комисията). 
Обикновено първоначалните виждания на парламента и Съвета за размера на бюджета се различават, сумата, която Съветът одобрява, е по-ниска от тази, за която настоява парламентът. Затова се налага да се търси компромис в преговори през ноември, т.нар. помирителна процедура.
Парламентът подчертава нуждата от финансиране на вече одобрени европейски проекти. Други важни въпроси за парламента са осигуряването на достатъчно финансиране за изследвания, транспортни мрежи и подкрепа на съседни на ЕС страни.
Източник: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/