Четвърти граждански панел: Миграция

Предстои четвърти граждански панел на тема за миграцията, който ще се сътои на 15-17 октомври. Панелът „ЕС в света/миграция“ обсъжда ролята на ЕС в света, включително целите и стратегиите за сигурността на ЕС; отбраната; търговската политика; хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие; външната политика и политиката на съседство и разширяването на ЕС. Темата е свързана и с начина, по който ЕС следва да се справи с миграцията. Панелът е част от Конференцията за бъдещето на Европа, която е уникална и навременна възможност за европейските граждани да обменят мнения за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Без значение е откъде сте и с какво се занимавате — това е мястото, където можете помислите какво бъдеще искате за Европейския съюз. Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се ангажираха да се вслушат в мненията на европейците и да изпълнят препоръките им в рамките на областите си на компетентност. До пролетта на 2022 г. се очаква конференцията да изготви заключения и да формулира насоки за бъдещето на Европа.

Източник: Конференция за бъдещето на Европа