Ваксини срещу COVID-19: Договорът между Европейската комисия и Sanofi-GSK вече е публикуван

Договорът между Европейската комисия и Sanofi-GSK за ваксини срещу COVID-19 вече е публикуван
 
Фармацевтичната компания Sanofi-GSK се съгласи да публикува редактирания договор, подписан на 18 септември 2020 г. с Европейската комисия.

Комисията приветства ангажимента на дружеството за повече прозрачност при участието му в изпълнението на стратегията на ЕС за ваксините. Прозрачността и отчетността са важни, за да се спомогне за изграждането на доверието на европейските граждани и да се гарантира, че те могат да разчитат на ефективността и безопасността на ваксините, закупени на равнището на ЕС.
Публикуваният днес договор съдържа редактирани части, отнасящи се до поверителна информация. Договорът със Sanofi-GSK е третият, който се публикува, след като CureVac и AstraZeneca решиха да публикуват предварителното си споразумение за закупуване с Европейската комисия. Комисията работи с дружествата с оглед на публикуването на всички договори по предварителните споразумения за закупуване в близко бъдеще.
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Xavier Lejeune