Механизъм за прозрачност и разрешаване на износа на ваксини срещу COVID-19

Механизъм за прозрачност и разрешаване на износа на ваксини срещу COVID-19
 

Европейската комисия въведе мярка, изискваща разрешение за износ на ваксини извън ЕС, с цел да се гарантира навременен достъп до ваксини срещу COVID-19 за всички граждани на ЕС и да се преодолее настоящата липса на прозрачност.
 
В този акт за изпълнение се предвиждат разрешения за износ извън ЕС на ваксини срещу COVID-19 до края на март 2021 г. Тази схема се прилага само за износ от дружества, с които ЕС е сключил предварителни споразумения за закупуване. 
 
Комисията ще подпомага държавите членки при създаването на съответния механизъм, за да се гарантира гладкото и координирано прилагане на регламента.
 
Тази мярка е целенасочена, пропорционална, прозрачна и временна. То е в пълно съответствие с международния ангажимент на ЕС в рамките на Световната търговска организация и Г-20 и е в съответствие с предложенията на ЕС в контекста на инициативата на СТО в областта на търговията и здравеопазването. Ангажиран с международната солидарност, Европейският съюз изключи от тази схема доставките на ваксини като хуманитарна помощ или предназначени за държави по линия на механизма COVAX, както и за съседните на ЕС държави.
 
Източник: Европейска комисия, Представителство в България
Източник фотография: Аудиовизуална служба на Европейската комисия 
Фотограф: Карлос Коста