Евродепутатите призоваха за европейска и глобална солидарност към ваксинацията срещу COVID-19:

Евродепутатите призоваха за европейска и глобална солидарност към ваксинацията срещу COVID-19
 

На 12 януари 2021 г. членовете на ЕП отправиха запитвания към Комисията относно последните събития, свързани с ваксините срещу COVID-19. На 19 януари последва дебат в пленарна зала, посветен на глобалната стратегия на ЕС за COVID-19, а на същия ден Комисията публикува актуализиран план за действие за засилване на борбата с пандемията. По време на пленарния дебат през януари евродепутатите изразиха широка подкрепа за общия подход на ЕС за борба с пандемията и призоваха за пълна прозрачност по отношение на ваксинацията. Според евродепутатите, ЕС трябва да продължи съгласуваните си усилия за борба с пандемията от COVID-19 и да предприеме спешни мерки за увеличаване на производството на ваксини, за да отговори на очакванията на гражданите. По време на пленарния дебат в сряда с Португалското председателство и председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, евродепутатите коментираха настоящото положение със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19. Много депутати подчертаха, че ЕС е взел правилните ключови решения, особено относно колективния европейски подход към ваксинацията и отстояването на правата на неговите граждани чрез поставяне на безопасността на първо място и прилагане на правилата на ЕС за отговорност.

Председателят У. фон дер Лайен защити избора на ЕС за колективно поръчване на ваксини, необходимостта от глобална солидарност и решението да не се прилагат съкратени процедури по отношение на безопасността и ефикасността на ваксините. Тя призна, че трябва да се извлекат поуки от грешките от миналото, тъй като „все още не сме достигнали желаните цели във връзка с борбата срещу вируса“.
Членовете на ЕП подчертаха, че решенията за излизане от кризата трябва да бъдат намерени в дух на солидарност – както между държавите членки, така и на световно равнище. ЕС носи отговорност за останалата част от света и трябва да гарантира справедливо разпределение на ваксините по целия свят, добавиха те, като отново подчертаха, че „никой не е в безопасност, докато всички не са в безопасност“.
Евродепутатите признаха, че ЕС е подценил предизвикателствата, свързани с масовото производство на ваксини, и че сега трябва да се предприемат конкретни мерки за засилване на производството като основен приоритет. Мнозина евродепутати призоваха Комисията да прилага съществуващите договори и същевременно да оказва подкрепа на държавите членки в техните стратегии за внедряване на ваксини.
За да се изгради доверието на гражданите в усилията за ваксиниране и да се избегне дезинформацията, ЕС трябва да „каже истината“, посочиха някои евродепутати. Във връзка с това мнозина припомниха необходимостта от прозрачност по отношение на договорите, както и от изчерпателни и ясни данни относно внедряването на ваксини на национално равнище.
 
Имайки предвид инвестираните значителни суми публични средства, редица евродепутати също призоваха за засилен парламентарен контрол върху изпълнението на стратегията за ваксините.
 
Източник: Европейски парламент