Цифрови услуги: ЕП прие ключови правила за по-безопасна и отворена онлайн среда

Новият правилник на ЕС в областта на цифровите технологии определя безпрецедентни стандарти относно отговорността на онлайн дружествата в един отворен и конкурентен цифров пазар.
Във вторник Парламентът окончателно гласува Законодателния акт за цифровите услуги (DSA) и Законодателния акт за цифровите пазари (DMA) след постигнатото споразумение между Парламента и Съвета, съответно на 23 април и 24 март. Двата законопроекта са насочени към преодоляване на социалните и икономическите последици от развитието на високите технологии. В тях се определят ясни стандарти за начина, по който технологичните дружества функционират и предоставят услуги в ЕС – в съответствие с основните права и ценности на ЕС.
Законодателният акт за цифровите услуги беше приет с 539 гласа „за“, 54 гласа „против“ и 30 гласа „въздържал се“. Законодателният акт за цифровите пазари — с 588 гласа „за“, 11 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“.
Това, което се смята за незаконно офлайн, следва да бъде незаконно и онлайн.
Законодателния акт за цифровите услуги (DSA) определя ясно задълженията на доставчиците на цифрови услуги, като например социалните медии или онлайн магазини, във връзка с борбата с разпространението на нелегално съдържание, с онлайн дезинформацията и други рискове за обществото и гражданите. Тези изисквания са пропорционални на размера и рисковете, които платформите могат да създадат за обществото.
Новите задължения включват:
Нови мерки за борба с незаконното онлайн съдържаниеи задължения за платформите да реагират бързо, като същевременно се зачитат основните права, включително свободата на изразяване на мнение и защитата на данните;
Засилване на проследимостта и проверките на търговците на пазарните платформи онлайн, за да се гарантира безопасността на продуктите и услугите, включително усилия за извършване на проверки на случаен принцип за повторна повява на незаконното съдържание;
По-голяма прозрачност и отчетност на платформите, например чрез предоставяне на ясна информация относно модерирането на съдържание или използването на алгоритми за препоръчване на съдържание (т.нар. системи за препоръчване – recommender systems); потребителите ще могат да оспорват решения за модериране на съдържание;
Забрани на подвеждащи практики и определени видове целеви реклами, като например рекламите, насочени към деца, и рекламите въз основа на чувствителни данни. Ще бъдат забранени и така наречените „тъмни модели“ (dark patterns) и подвеждащи практики, насочени към манипулиране на избора на потребителите.
За много големите онлайн платформи и търсачки (с 45 милиона или повече потребители месечно), при които рисковете са най-високи, са предвидени по-строги задължения. Те включват задължения за предотвратяване на системни рискове (като например разпространение на незаконно съдържание, засягане на основни права, нарушения на изборния процес, насилие, основано на пола или рискове за психичното здраве). Много големите платформи и търсачки подлежат и на независими одити. Те също така ще трябва да предоставят на потребителите възможността да не получават препоръки въз основа на профилиране. Много големите платформи и търсачки също така ще трябва да улеснят достъпа до своите данни и алгоритми за властите и доказаните изследователи.
Какво могат и какво не могат да правят пазачите на информационния вход
Законодателният акт за цифровите пазари (DMA) определя задълженията на големите онлайн платформи, действащи като „пазачи на информационния вход“ (gatekeepers, платформи, които трудно могат да бъдат избегнати от потребителите поради господстващо им онлайн положение) на цифровия пазар, за да се осигури по-справедлива бизнес среда и повече услуги за потребителите.
С цел предотвратяване на нелоялните търговски практики, лицата, определени за „пазачи на информационния вход“, ще трябва:
– да осигурят оперативна съвместимост на своите услуги с трети страни, което означава, че по-малките платформи ще могат да поискат платформите за съобщения с господстващо положение да позволяват на потребителите да обменят съобщения, да изпращат гласови съобщения или файлове между различни приложения за съобщения. Това ще даде на потребителите по-голям избор и ще се избегне т.нар. „ефект на заключване“, когато те са ограничени до едно приложение или платформа;
– да позволят на бизнес ползвателите да имат достъп до данните, които генерират в платформата на пазача на информационния вход, да популяризират собствените си оферти и да сключват договори със своите клиенти извън платформата на пазача на информационния вход.
Пазачите на информационния вход вече няма да могат:
– да класират собствените си услуги или продукти по-благоприятно в сравнение с други трети страни на своите платформи;
– да пречат на потребителите да деинсталират лесно всеки предварително зареден софтуер или приложения или да използват приложения на трети страни и магазини за приложения;
– да обработват личните данни на потребителите за целева реклама, освен при изрично дадено съгласие.
Санкции
За да се гарантира, че новите правила на Законодателния акт за цифровите пазари (DMA) се прилагат правилно и в съответствие с динамичния цифров сектор, Комисията може да извършва проучвания на пазара. Ако пазачът на информационния вход не спазва правилата, Комисията може да наложи глоби в размер до 10% от общия му оборот в световен мащаб през предходната финансова година или до 20% в случай на повторно неспазване.

Източник: Европейски парламент