Декларацията от Рим

Декларацията от Рим
 
Държавните и правителствените ръководители от ЕС се срещнаха на 25 март в Рим, Италия, за отбелязване на 60-ата годишнина от Римските договори. Това беше повод за размисъл върху състоянието на Европейския съюз и поглед към бъдещето на процеса на интеграция.
В края на честванията лидерите приеха и подписаха Римската декларация, в която е очертана съвместна визия за предстоящите години.
В Декларацията лидерите завиха, че  „с още повече единство и солидарност помежду ни и със спазване на общите правила ще направим Европейския съюз по-силен и по-устойчив. Единството е необходимост, но то е и нашият свободен избор. Поотделно бихме били изхвърлени встрани от глобалната динамика. Да бъдем заедно е най-добрият начин да влияем на тази динамика и да отстояваме нашите общи интереси и ценности. Ще действаме заедно, ако е необходимо с различни темпове и интензивност, но ще се движим в една и съща посока, както сме правили преди, в съответствие с Договорите и като държим вратата отворена за онези, които желаят да се присъединят на по-късен етап. Съюзът ни е неразделен и неделим.“
В Римската декларация се очертаха четири важни точки, които са основни за европейските граждани и за които лидерите поемат ангажимент да работят:
– сигурна и безопасна Европа
преуспяваща и устойчива Европа
социална Европа
– по-силна Европа на световната сцена
 
Иточник: Европейски съвет