Ден на биологичното производство в ЕС: Европейската комисия обяви носителите на първите награди за биологично производство

Европейската комисия обяви осемте победители — от земеделски стопанин до ресторант — в първите по рода си награди на ЕС за биологично производство. Макар да са от различни държави — Австрия, Белгия, Хърватия, Франция, Германия, Италия, Испания и Швеция, всички те представляват растежа и иновациите в европейския сектор на биологичното производство и веригата за създаване на стойност, както и приноса на тези иновации за намаляване на въздействието на селското стопанство върху климата и околната среда. Първите награди на ЕС за биологично производство съвпадат с второто издание на Деня на биологичното производство в ЕС — инициатива, чието начало беше поставено преди година от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия.

С наградите на ЕС се отдава признание на многобройните участници по веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство, които са разработили иновативни, устойчиви и вдъхновяващи проекти с реална добавена стойност за производството и потреблението на биологични продукти. Наградите се организират съвместно от Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитетЕвропейския комитет на регионитеCOPA-COGECA и IFOAM Organics Europe, като в журито участват също представители на Европейския парламент и на Съвета.

Източник: Представителството на ЕК в България