Дните на финансирането от Европейския съюз

 

Финансиране за вашето предприятие

За да останат конкурентоспособни, много предприятия разчитат на външно финансиране, което да им помогне да растат, да въвеждат иновации и да се справят с екологичния и цифровия преход.

В рамките на бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г. бяха стартирани нови програми на ЕС. Финансовите институции, националните насърчителни банки, структурите и инкубаторите в подкрепа на бизнеса желаят да получат информация от първа ръка относно новите програми на ЕС за подкрепа на бизнеса, като InvestEU, Европейския съвет по иновациите и Програмата за единния пазар.ая

ДНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 2022 г. се организират от службите и представителствата на Европейската комисия и от основните партньори по изпълнението. Ще бъдат представени новите програми за финансиране и подкрепа на съответните заинтересовани страни под формата на уебинари. По време на уебинара ще имате възможност да зададете въпроси към ключови експерти.

За да се присъединете се към ДНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 2022 г. и да научете повече за InvestEU, Програмата за единния пазар и Европейския съвет по иновациите, моля регистрирайте се тук.

Събитието ще се състои на 19 октомври , сряда от 9.00 часа.

Повече информация за програмата и лекторите – тук.