Договорно наети служители за институциите на ЕС

Договорно наети служители за институциите на ЕС
Срок за подаване на документи: текущ
Обявени позиции:
Финанси (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/1/2017EPSO/CAST/P/2/2017EPSO/CAST/P/5/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIFG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/12/2017EPSO/CAST/P/13/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
Право (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/14/2017EPSO/CAST/P/15/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
Управление на проект/програма (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/3/2017EPSO/CAST/P/4/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/16/2017EPSO/CAST/P/17/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
Секретари/деловодители (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/6/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG II
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
Администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/8/2017EPSO/CAST/P/7/2017EPSO/CAST/P/9/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIFG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
Комуникация (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/10/2017EPSO/CAST/P/11/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 05/01/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG IIIFG IV
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent)
Референтен номер: EPSO/CAST/P/18/2017
Начало на процедурата за кандидатстване: 16/10/2017
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Степен: FG I
Институция/агенция: Институции на ЕС
Вид на договора: Договорно нает служител
Преди да решите дали искате да кандидатствате за съответните процедури за подбор, прочетете всички важни документи, за да се уверите, че отговаряте на всички условия за допустимост към датата на потвърждаване на вашата кандидатура. Можете да кандидатствате за един или повече профила и/или функционални групи. Препоръчително е да изберете само профилите и функционалните групи, за които вашето обучение и опит са най-подходящи. Договори по процедурите за подбор ще се предлагат основно за позиции в Брюксел и Люксембург. Възможно е да има ограничен брой позиции в други градове в ЕС и в делегациите на ЕС по света.
Посетете страницата на EPSO за повече информация 
Източник: ЕU Careers