Допълнителни правомощия на органите по конкуренция на държавите членки

Допълнителни правомощия на органите по конкуренция на държавите членки

Европейската комисия предложи нови правила, които да позволят на органите по конкуренцията на държавите членки да бъдат по-ефективни при прилагането на антитръстовите правила на ЕС. Целта на предложението е да се гарантира, че те разполагат с всички необходими за това инструменти.
Повече информация ще намерите в Интернет на следните адреси: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-685_bg.htm и http://ec.europa.eu/competition/antitrust/nca.html 

Изтоник: Европейска комисия