Дунавският младежки съвет отваря кандидатстване само за България

От 1 ноември 2023 г. Дунавският младежки съвет (DYC) преминава от пилотно действие към дългосрочно изпълнение. Това стана ясно по време на 12-тия Годишен форум на държавите от Дунавската стратегия (EUSDR), който се проведе в Словения в края на октомври.

През първите 13 месеца от своето съществуване (1 октомври 2022 г. – 31 октомври 2023 г.) Дунавският младежки съвет се финансира от Европейската комисия и се съфинансира от град Виена. Тази финансова подкрепа покрива разходите за пътуване и настаняване на членовете на DYC за срещи и събития.

В момента кандидатстването е отворено само за България, тъй като едно място за нашата страна се освобождава от 1 ноември 2023 г. Могат да кандидатстват младежи, които постоянно пребивават в България. Мандатният период за избрания кандидат ще бъде до 31 октомври 2024 г.

Общите правила за кандидатстване ви позволяват да кандидатствате, ако:

  • се интересувате от оформянето на бъдещето на Дунавския регион и искате да работите заедно с националните координатори на EUSDR, координаторите по приоритетни области и техните ръководни групи, за да изведете Дунавския регион напред в 12 тематични области;
  • сте навършили 18 години и сте по-млади от 30 години за целия срок на едногодишния ви мандат;
  • владеете добре английски език;
  • сте готови да се ангажирате за една година с Дунавския младежки съвет. Този ангажимент включва участие в прибл. 3-4 физически срещи, виртуален обмен, работа в малки групи по предложения и проекти и доброволно участие в събития, срещи на основните заинтересовани страни на EUSDR и допълнителни младежки дейности. Средно трябва да можете да отделяте поне един час седмично за вашата DYC дейност.

Дунавският младежки съвет е официално създаден през октомври 2022 г. и се състои от 28 членове, по двама от всяка от 14-те страни от Дунавския регион (Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна). Членовете на Младежкия съвет могат да: предлагат конкретни действия и проекти, да представят идеи на вниманието на високопоставени политици от държави и региони на EUSDR, да допринасят за приоритетите и политиките на EUSDR, да обръщат внимание на особеностите на своите региони на транснационално ниво, да участват във всички младежки дейности на EUSDR, да се включват в събития на EUSDR, както и в международни и свързани с ЕС младежки срещи.

Председателят на Danube Strategy Point, Робърт Лихтнер уточни, че изборът на членове на DYC насърчава разнообразието в различни измерения. Поради това се обръща внимание на баланса между млади хора от 14-те държави, участващи в EUSDR, от различен пол и с различно образование или професионален опит. Избират се кандидати, които имат опит в младежки организации или са извършвали доброволческа работа, но това не е задължително условие.

Членовете на Дунавският младежки съвет се избират за мандат от една година. След изтичането му, те имат възможност да удължат своя мандат до втора година (правило 1+1). Удължаване на мандата до трета година не е възможно. Това е, за да позволи на по-голям брой млади хора да станат членове на DYC.

Репортер: Мариана Гомилева (Любляна)