Два диалога с граждани организира център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин

На 21 септември 2021г. Център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин организира два диалога с граждани, на които обсъди актуални въпроси и инициативи на Европейския съюз. Местата, на които се проведоха събитията бяха с. Ружинци oт 10.00ч. и с. Дреновец от 14.00 ч. Целта на събитията бе да достигне до гражданите и от по-малките населени места и да ги информираме за нашата дейност, за основните потребителски права в ЕС и службите за подкрепа на граждани, основните аспекти на двата приоритета – Утвърждаване на европейския начин на живот и Нов тласък за европейска демокрация. Специално внимание се отдели на Конференцията за бъдещето на Европа и възможностите, които имат гражданите да изразят мнение относно инициативите на Съюза и неговите политики. Нашият център осигури печатни информационни материали с цел разпространяване на информация, която да достигне до повече жители в съответното населено място. Темите на диалога бяха защо мнението на гражданите е важно и как могат да се включат в Конференцията за бъдещето на Европа.