Два милиона евро ще получи България за щетите от наводненията през 2014

ДВА МИЛИОНА ЕВРО ЩЕ ПОЛУЧИ БЪЛГАРИЯ ЗА ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА ПРЕЗ 2014 г.  

По време на пленарната сесия  на 07 юли 2015г. Европейският парламент одобри предложението на Европейската Комисия, България, Румъния и Италия да получат общо 66,5 млн. евро обезщетения за покриване на част от разходите по спешните мерки за справяне с наводненията през 2014 г. От тези средства за България са предвидени близо 2 млн. евро. Помощта се осигурява от Европейския фонд за солидарност. Средствата от Фонда ще помогнат на страните да възстановят щетите върху публичната и частната инфраструктура, частните домове, бизнеса, селското стопанство, околната среда и културното наследство, нанесени от наводненията.
Съветът на ЕС вече одобри отпускането на средствата, по-голямата част от които (56 млн. евро) са за Италия, България получава почти 2 млн. евро, а Румъния – близо 8,5 млн. евро.
Помощта беше одобрена с 667 гласа „за“, 31 „против“ и 11 въздържали се.
Европейският фонд за солидарност е създаден през ноември 2012 г., за да помогне на страните членки при възстановяването след природни бедствия. Средствата от него се използват за покриване на основните спешни и възстановителни дейности в пострадали от бедствия държави членки. Това е първото решение за отпускане на пари от фонда за 2015 г. Тази година той разполага с 895 млн. евро.