Една година празнува инициативата Европейски корпус за солидарност

Една година празнува инициативата Европейски корпус за солидарност
Преди една година Европейската комисия стартира Европейския корпус за солидарност и от тогава 42 745 младежи от всички държави-членки се регистрираха, за да се присъединят към тази инициатива, а 2166 от тях са в състояние да започнат дейността си като част от настаняването си в 1 434 организации. След стартирането на Европейския корпус за солидарност участниците са активни в цяла Европа. През август 2017 г., например, една група от доброволци на Корпуса пристигна в Norcia (Италия), за да допринесе за текущата работа по отстраняване на щетите и възстановяване на социалните услуги за населението, засегнати от  земетресения, станали в региона година по-рано. Общо 230 доброволци от  Европейския корпус за солидарност ще помогнат на италианското население, засегнато от земетресенията до 2020 г. Останалите участници в Корпуса, например, работят с млади хора в неравностойно положение или със специални нужди, с бежанци или с възрастни хора от Ротердам в Холандия, от Авейро в Португалия, и на много други места в Европа. Предложението на Комисията за укрепване на  Европейския корпус за солидарност , като му предостави собствен бюджет и правна основа и разшири дейността му, понастоящем се обсъжда в Съвета и в Европейския парламент. На срещата в рамките на Съвета на ЕС за "Образование, младеж, култура и спорт" на 20 ноември 2017г., държавите-членки постигнаха неофициално споразумение като проправиха пътя, за достигане на окончателно споразумение с Европейския парламент. 
Източник: Европейска комисия