Ефективно ли е управлявала комисията схема за единно плащане

EФЕКТИВНО ЛИ Е УПРАВЛЯВАЛА КОМИСИЯТА ИНТЕГРИРАНЕТО НА ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ В СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ?
Специален доклад № 08/2014 г.

Автор:Европейска сметна палата
Теми: Финанси на Общността, Селскостопанска политика

Изтеглете книгата в pdf
Електронна книга