ЕК предлага мерки за транформиране на европейската енергийна система

ЕК ПРЕДЛАГА МЕРКИ ЗА ТРАНФОРМИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА

Като част от стратегията за енергиен съюз, днес Комисията представи предложения за осигуряване на нов търговски механизъм за потребителите на енергия, за преустройство на пазара на електроенергия, за актуализиране на етикетирането на енергийната ефективност и за преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии.

Пакетът от мерки е важна стъпка към изпълнението на стратегията за енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата. Стратегията е един от политическите приоритети на Комисията на Юнкер и нейното начало бе дадено през февруари 2015 г. С предложенията се подчертава ролята на принципа „енергийната ефективност на първо място“, а домакинствата и стопанските клиенти се поставят в центъра на европейския енергиен пазар.

Схемата на ЕС за търговия с емисии е водещият европейски инструмент за справяне с изменението на климата и за ориентиране на Съюза към постигане на нисковъглеродна икономика. С представеното днес предложение се изпраща силен сигнал към международната общност преди срещата на върха по въпросите на климата в Париж. То идва в изключително важен момент, когато други основни сили, като Г-7 и Китай, също показват своята твърда решителност. Комисията преразгледа системата за търговия с емисии, за да гарантира, че тя ще продължи да е най-ефикасният и най-ефективният от икономическа гледна точка начин за намаляване на емисиите и през следващото десетилетие.

Това е първата законодателна стъпка към изпълнението на ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза с поне 40% до 2030 г. Амбициозните действия в областта на климата водят до създаване на нови бизнес възможности и до отваряне на нови пазари за иновации и за използване на нисковъглеродни технологии. Предложеният по-целенасочен подход има за цел да се запази конкурентоспособността в международен план на промишлените сектори, за които има най-голям риск да изнесат производството си от ЕС в страни с по-малко ограничения за парниковите газове.

Друга цел е инвестициите в енергетиката да се насочат към по-чисти новаторски алтернативи. Освен това Комисията предлага държавите от ЕС да използват приходите от търговията с емисии, за да финансират действия за подпомагане на страни извън Съюза да се адаптират към последиците от изменението на климата.

С днешното съобщение се дава началото на обществена консултация за това каква трябва да е новата структура на пазара на електроенергия, за да се отговори на очакванията на потребителите, да се осигуряват реални ползи от употребата на нови технологии, да се улесняват инвестициите, особено във възобновяема енергия и в нисковъглеродно производството на енергия, и да се отчита взаимозависимостта на страните от ЕС по отношение на енергийната сигурност. Трябва да се постигнат възможно най-големи ползи от трансграничната конкуренция и да се осигури възможност за децентрализирано производство на електроенергия, включително за потребление на собствена електроенергия и за подпомагане на развитието на новаторски предприятия за енергийни услуги.