ЕК препоръча мерки срещу предотвратимите ракови заболявания чрез ваксинация

Европейската комисия предложи препоръка в подкрепа на усилията на държавите членки за предотвратяване на раковите заболявания чрез ваксинация. Препоръката насърчава навлизането на две основни ваксинации, които могат да предотвратят вирусни инфекции, които могат да доведат до рак: срещу човешки папиломавирус (HPV) и вируса на хепатит B (HBV).

Препоръката е част от европейския план за борба с рака — основен стълб на Европейския здравен съюз. Смята се, че около 40% от случаите на рак в ЕС са предотвратими. Според публикуван днес нов доклад обаче едва около 5% от общите разходи за здравеопазване през 2021 г. са били предназначени за профилактика. За да се премахнат раковите заболявания на маточната шийка и други видове рак, причинени от HPV, планът определя цел за постигане на равнище на ваксинация срещу HPV от 90% за момичетата и значително увеличаване на ваксинацията на момчетата до 2030 г. Много държави членки са доста под 50% от ваксинационното покритие срещу HPV за момичета, като наличните данни често са ограничени. Планът цели също да гарантира достъп до ваксинацията срещу HBV за предотвратяване на рака на черния дроб.

Препоръката на Комисията включва мерки като:

  • Осигуряване на безплатна ваксинация и/или пълно възстановяване на разходите за нея;
  • Гарантиране, че ваксинацията е лесно достъпна особено за високорискови групи;
  • Интегриране на имунизацията на рака, предотвратима чрез ваксинация, в националните планове за борба с рака;
  • Подобряване на мониторинга на ваксинационното покритие;
  • Определяне на конкретна цел за ваксиниране на момчета срещу HPV;
  • Създаване на електронни регистри на ваксинациите.

Източник: Европейска комисия