ЕК призова за спешни действия по отношение на антимикробната резистентност

През 2022 г. употребата на антибиотици в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство се е увеличила след регистрирания спад в периода 2019-2022 г., показват данните от проучване на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Като цяло новите данни регистрират известен напредък в периода 2019-2022 г. към целта за намаляване на употребата на антимикробни средства с 20% до 2030 г. Въпреки прогреса обаче, потреблението отново се е увеличило през 2022 г., тъй като много европейци възобновиха начина си на живот отпреди пандемията от COVID-19.

Това проучване бе оповестено в навечерието на Европейския ден на осведомеността относно антибиотиците, който се отбелязва на 18 ноември. Целта е да се повиши информираността на обществото относно рационалната антибиотична употреба.

Борбата с антимикробната резистентност (АМР) е основен приоритет за Европейската комисия и неразделна част от много действия в рамките на Европейския здравен съюз. АМР е ключов елемент от промените във фармацевтичното законодателство, внесени миналата пролет, в съответствие с препоръката на Съвета относно засилване на действията на ЕС за борба с АМР в рамките на подхода „Едно здраве“. През юни 2023 г. министрите на здравеопазването от ЕС одобриха предложение на Комисията за действия за борба с АМР и се споразумяха за цел до 2030 г. да се намали потреблението на антимикробни средства при хората с 20% и да се намалят наполовина общите продажби в ЕС на антимикробни средства, използвани за селскостопански животни и за аквакултури.

Стела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „Борбата с АМР е приоритет в областта на общественото здраве и икономическа необходимост. Цифрите са обезпокоителни, което показва, че са необходими спешни и амбициозни действия. Трябва да работим заедно, държавите членки, заинтересованите страни и гражданите, за да гарантираме, че са взети всички необходими мерки за постигане на договорените цели.