ЕК ЩЕ ПОДКРЕПИ ПРОЕКТИ ЗА БОРБА С НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА, И НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА

🇪🇺 European Commission отвори покана за кандидатстване с 📑 проектни предложения за предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу 👦👧 деца. Поканата е с 💶 бюджет от 24,8 млн. евро и се реализира чрез Програмата за граждани, равенство, права и ценности.
ℹ️ Проектните предложения, за които ще бъде одобрено финансиране, следва да:
🔸 Подкрепят развитието на мащабни интегрирани действия за борба с насилието, което е основано на пола, и постигане на дългосрочни структурни промени с широко географско покритие
🔸 Защитават и подкрепят жертвите и оцелелите от насилие, основано на пола, включително деца
🔸 Водят до предотвратяване на насилието по полов признак в домашна среда, в интимните отношения и онлайн, включително чрез целенасочени действия спрямо извършителите
🔸 Стимулират интегрираните системи за закрила на детето да работят по-ефективно
⏳ Крайният срок за подаване на проектни предложения е 24 април 2024 г.
.
Вижте подробности 👇👇👇
.