Енергетика

ЕНЕРГЕТИКА
Устойчивост, сигурни доставки и достъпни цени на енергията за европейците
Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Теми: Дейности на Европейския съюз, Енергийна политика
Изтеглете книгата в pdf
Източник: http://bookshop.europa.eu