ЕП изяснява правилата за лицензиране и контрол върху върху оръжията

ЕП изяснява правилата за лицензиране и контрол върху  върху оръжията
 

Европейската комисия е внесла изменения към проекта за актуализация на Директивата на ЕС за огнестрелното оръжие. Одобрените от евродепутатите промени гарантират, че всяко огнестрелно оръжие, което е превърнато в оръжие, използващо халосни патрони, ще продължава да бъде обхванато от законодателството на ЕС за контрол върху оръжията. Така се затваря правната вратичка, която стана очевидна след миналогодишните терористични нападения в Париж.
Директивата на ЕС за огнестрелните оръжия, която е в сила от 1991 година и е актуализирана през 2008 г., определя условията, при които частни лица могат законно да придобиват и притежават оръжия или да ги транспортират в друга държава членка на ЕС.      
Според предложените изменения, някои държави от ЕС ще трябва да въведат по-строг контрол над акустичните огнестрелни оръжия за халосни патрони, смятат евродепутатите. Съгласно измененията на парламентарната комисия, всяко огнестрелно оръжие, превърнато в оръжие за халосни патрони, ще продължава да бъде обхванато от законодателството на ЕС, поради свързаните с него рискове. 
 
Според службата за проучвания на Парламента, тази промяна на вида оръжие е сериозен проблем в голям брой държави членки на ЕС. Съществува правна вратичка за подхода към тези оръжия, която евродепутатите искат да затворят с тази поправка.   
„Система за наблюдение“, която трябва да бъде установена на национално ниво за издаване или подновяване на разрешителни, както и нови разпоредби за онлайн/дистанционни продажби също бяха одобрени от евродепутатите. Максималният петгодишен срок на сертификатите за огнестрелни оръжия няма да засегне държавите с „продължителна“ система за наблюдение, се казва в текста, одобрен от парламентарната комисия.    
Цялата информация, необходима за проследяване и идентифициране на огнестрелното оръжие, ще трябва да бъде записвана за неопределен срок от време и достъпна за всички упълномощени органи. Евродепутатите също така въведоха правила, които задължават да има по-ефикасен обмен на информация между държавите членки. 
Законодателната резолюция беше одобрена в парламентарната комисия с 27 гласа „за“, 10 „против“ и един „въздържал се“. Мандат за евродепутатите да започнат преговори със Съвета на министрите на ЕС ще бъде гласуван след лятната ваканция. След това преговарящият екип на Парламента, воден от г-жа Форд, ще започне дискусии със словашкото председателство на Съвета. 
 
Източник: Европейски парламент