ЕС прие Европейската декларация за колоезденето

ЕС прави още една важна стъпка за намаляване на емисиите от транспорта, като приема Европейската декларация за колоезденето.
В декларацията се признава, че колоезденето е устойчиво, достъпно и евтино средство за транспорт, което има голяма добавена стойност за икономиката на ЕС. Тя включва ясни ангажименти, като например безопасни и съгласувани велосипедни мрежи в градовете, по-добри връзки с обществения транспорт и сигурни места за паркиране и достъп до точки за зареждане на електронни велосипеди. Тези ангажименти се поемат на равнище ЕС, на национално, регионално и местно равнище. Всички те са необходими елементи за подобряване на качеството и количеството на велосипедната инфраструктура в държавите членки и за повишаване на привлекателността на велосипедния транспорт за гражданите.
Въз основа на предложението, лансирано от Европейската комисия през октомври 2023 г., и в отговор на исканията на Европейския парламент и държавите членки, декларацията представлява съвместен политически ангажимент и стратегически компас за съществуващите и бъдещите политики и инициативи, свързани с колоезденето.
Комисарят по въпросите на транспорта Адина Волейн заяви: “Ние признаваме безбройните ползи от колоезденето: то намалява замърсяването, облекчава задръстванията в градовете и насърчава по-здравословния начин на живот. Освен това велосипедният транспорт е крайъгълен камък на европейската индустрия, който стимулира иновациите и растежа, като същевременно създава висококачествени местни работни места. Приемането на велосипедния транспорт е в съответствие с индустриалната стратегия на ЕС и нейните цели.”

Източник: Европейска комисия