Europe in My Region 2017

Европейският съюз стартира кампания "Европа в моя регион", която насърчава гражданите да откриват проекти в близост до тях. През 2017 г. четири различни инициативи – откривания на проекти, фотоконкурс, лов на проекти и конкурс за блогове, канят обществеността да посети проекти, да споделя образи и опит чрез социални медии. Хиляди проекти на ЕС отварят врати основно през май, организира се лов на проекти от 2 май до 15 юни, както и фотоконкурс и конкурс за блогове от 2 май до 28 август. Кампаният дава въможност да откриете, играете и спечелите пътувания из цяла Европа. За повече информация, вижте тук.
Източник: Европейската комисия