Евнодневен семинар за младежи организираме във Видин

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин организира еднодневен семинар за младежи, посветен на европейското гражданство, общите ценности, гражданското участие и младежкото включване!

Семинарът „Какво е да си европейски гражданин във Видин“ има за цел да подобри разбирането на младежите за правата и задълженията на гражданите и общите европейски ценности, както и да представи инструментите за успешно гражданско участие и насърчаване на младежкото включване. Също така обучението ще предостави знания за функционирането на политичеката система и гражданското общество в България и Европейския съюз. Ще бъде засегната и темата за дезинформацията и медийната грамотност. Събитието е отворено за младежи, които искат да разберат повече за това как да участват активно в обществото и да бъдат граждани на Европа. Присъединете се към нас и се вдъхновете за постиженията и възможностите, които имате като млади хора.