Евробарометър: Европейците определят отбраната и енергийната автономност като ключови приоритети за 2022 г.

Според проучване на Евробарометър, публикувано днес, европейските граждани подкрепят в голяма степен общата политика за сигурност и отбрана и очакват ЕС постепенно да премахне зависимостта си от руски източници на енергия. Проучването също потвърждава широката подкрепа за действията на ЕС в отговор на агресията на Русия срещу Украйна.

Действията на ЕС в отговор на руското нахлуване в Украйна: В съответствие с резултатите от експресното проучване на Евробарометър, публикувано на 5 май, днешното проучване потвърждава, че мнозинството от европейците (59 %) са доволни от действията на ЕС в отговор на руското нахлуване в Украйна и от реакцията на собственото им правителство (57 %). Хуманитарните операции получават най-голяма подкрепа (93 %), следвани от приветстването в ЕС на украинците, бягащи от войната (91 %). 80 % от европейците подкрепят икономическите санкции срещу руското правителство, дружества и физически лица, а 70 % — финансирането на снабдяването и доставката на военно оборудване за Украйна.

Отбрана и сигурност: Огромното мнозинство от гражданите на ЕС (81 %) подкрепят обща политика за отбрана и сигурност между държавите — членки на ЕС, като най-малко две трети от респондентите подкрепят това мнение във всяка държава. Освен това 93 % са съгласни, че държавите членки следва да действат съвместно, когато става въпрос за защитата на територията на ЕС, а 85 % смятат, че сътрудничеството по въпросите на отбраната на равнище ЕС следва да бъде засилено.

Енергийна автономност: Евробарометър показва и широка подкрепа за целите на RePowerEU. Според 87 % от респондентите ЕС трябва възможно най-скоро да намали зависимостта си от руски източници на енергия. 80 % са съгласни, че енергийната политика може да допринесе за защитата на стратегическите интереси на ЕС. 86 % смятат, че намаляването на вноса на нефт и газ и инвестирането във възобновяеми енергийни източници са важни за цялостната ни сигурност, а 87 % считат, че повишаването на енергийната ефективност ще ни направи по-малко зависими от производителите на енергия извън ЕС. 85 % биха искали ЕС да инвестира значително във възобновяеми енергийни източници.

Борба с изменението на климата: 85 % от европейците смятат, че справянето с изменението на климата може да спомогне за подобряване на собственото им здраве и благосъстояние и също толкова респонденти смятат, че то може да създаде нови възможности за иновации, инвестиции и работни места. Въпреки че 49 % се опасяват, че борбата с изменението на климата може да навреди на европейската икономика, 83 % считат, че това може да спомогне за намаляване на разходите за по-големи екологични щети в бъдеще. Освен това 81 % са на мнение, че в дългосрочен план енергията от възобновяеми източници може да доведе до намаляване на цената, която плащаме за потреблението ни на енергия.

Ключови приоритети: Евробарометър показва, че предвид настоящата ситуация европейците считат отбраната и сигурността (34 %) и „превръщането на ЕС и неговите държави членки в по-автономни по отношение на енергийните доставки“ (26 %) като най-приоритетни през 2022 г. Справянето с икономическата ситуация (24 %), с околната среда и изменението на климата (22 %) и с безработицата (21 %) са следващите приоритети.

Пандемията от коронавирус: Мнозинството от респондентите са удовлетворени от начина, по който ЕС се справи със стратегията за ваксиниране (58 %), както и от начина, по който тяхното собствено правителство се е справило с нея (59 %).

Източник: Европейска комисия