ЕВРОПА младежко списание

„ЕВРОПА“
Младежко списание
Корпоративен автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Автори: Eckart D Stratenschulte
Теми: Преподаване, Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf
Източник: http://bookshop.europa.eu