“Европа в училище – за учители с въображение”

Изтеглете тук:

“Европа в училище – за учители с въображение”

Книгата „Европа в училище – за учители с въображение“ е резултат от проекта „Ресурсен център Европа – нов подход към преподаването и изучаването на теми за Европейския съюз в училище“ по програма „Еразъм+“.
Книгата прави опит да отговори на въпросите: Как да събудим истинско любопитство у младите хора към теми, които често се определяни като скучни и безинтересни? Как да свържем светоусещането с емоционално преживяване, за да се отключат вратите на познанието? Как да настроим младите умове към творчество? Възможно ли е във века на информацията да направим преподаването и изучаването на темите за европейското обединение интересно и обогатяващо? Как да погледнем на това, което се случва около нас от по-различен ъгъл?
Изданието е предназначено за учители, ръководители на училищни Европейски клубове, преподаватели – старши посланици в училища – посланици на Европейския парламент и за всички педагози, които работят с младите хора, за разширяване на знанията за Европейския съюз, за формиране на техните умения и нагласи на активни граждани.
Авторите посвещават тази публикация на всички учители с въображение, които са готови да изоставят рутината и да експериментират.