Европа

„ЕВРОПА“
Наръчник за учителя
Корпоративен автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Автори:Eckart D Stratenschulte
Теми: Преподаване, Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf