ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ПО-ЕФЕКТИВНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО БЕЗРАБОТНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ПО-ЕФЕКТИВНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО БЕЗРАБОТНИТЕ

Насоки за по-ефективно подпомагане на дългосрочно безработните да се върнат на работа предлага Европейската Коомисия на държавите от ЕС. Чрез това предложение Комисията цели да засили създаването на работни места, икономическото възстановяване и социалната справедливост в Европа. Факт е, че в Европа има над 12 милиона души, които са безработни от повече от година, което налага вземането на спешни мерки за решаването на проблема с безработица. Затова и в предложението за препоръка на Съвета, представено на 17.09.2015г., се предвижда всички търсещи работа лица, които са били безработни в продължение на повече от 1 година, да получат индивидуална оценка и писмено споразумение, в което им се предлага конкретен и персонализиран план за връщане на работа преди достигане на 18 месеца безработица.
В предложението се предлагат конкретни действия за подобряване на услугите, които се предлагат на дългосрочно безработните. Според Комисията трябва да се стимулира регистрацията на трайно безработните в Бюрата по труда, да се прави детайлна оценка на нуждите и на потенциала им и да се предлагат споразумения за връщане на работа при наличие на повече от 18 месеца безработица.
За изпълнението на предложените препоръки, страните от ЕС ще могат да използват Европейския социален фонд.
Източник: Европейската Комисия