Европейската комисия започва обществена консултация за бъдещето на Общата селскостопанска политика

 

Европейската комисия започва обществена консултация за бъдещето на Общата селскостопанска политика

Европейската комисия постави началото на първата фаза на модернизацията и опростяването на Общата селскостопанска политика (ОСП), като стартира тримесечна обществена консултация. Получените отговори ще подпомогнат работата на Комисията при определянето на приоритетите в областта на селскостопанската политика за в бъдеще. Модернизираната и опростена Обща селскостопанска политика ще отговори на ключовите предизвикателства, пред които са изправени земеделските и селските райони, като в същото време ще допринесе за изпълнението на приоритетите на политиката на Комисията.
При обявяването на процеса на консултация комисарят на ЕС по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заявява,че са направени поредните стъпки за модернизация и опростяване на Общата селскостопанска политика.  Той допълва, че чрез всички, се интересуват от бъдещето на прехраната и селското стопанство в Европа, са поканени да участват в оформянето на политика за всички европейски граждани.
Жан-Клод Юнкер в свое изказване съобщава, че Общата селскостопанска политика дава значителни ползи за всички европейски граждани по отношение на продоволствената сигурност, жизнеспособността на селските райони, околната среда в селските райони, както и по отношение на приноса към предизвикателствата, свързани с изменението на климата. Той добавя също, че  разработването на пътна карта за бъдещето, заедно с подходящо финансиране би донесло дори по-големи ползи.
Обществената консултация ще продължи 12 седмици и ще даде възможност на фермери, граждани, организации и всички други заинтересовани страни да изразят вижданията си за бъдещето на Общата селскостопанска политика. Резултатите от консултацията ще се използват от Комисията при изготвянето на съобщение, което трябва да излезе до края на 2017 г. и което ще съдържа заключения за текущите резултати от Общата селскостопанска политика, както и евентуални варианти на политиката за бъдещето, основани на надеждни данни.
Резултатите от обществената консултация ще бъдат публикувани онлайн и ще бъдат представени от комисар Хоган на конференция в Брюксел през юли 2017 г.

Източник: Европейска комисия