Европейски младежки форум на селските райони организира лятно училище за устойчивост в Кечкемет, Унгария

Европейски младежки форум на селските райони организира лятно училище за устойчивост в Кечкемет, Унгария 
 
Европейският младежки форум на селските райони (ERYF) е международна неправителствена организация с нестопанска цел, предназначена да осигури платформа за млади хора от селските райони, за да обсъдят въпроси, които са от решаващо значение за техните страни и региони. Тези теми се разглеждат ежегодно по време на лятно училище (7-10 дни), което се провежда всяка година в различна страна и се организира от студентските доброволци.
Летните форуми се състоят от работни срещи, дискусии, различни дейности, както и учебни пътувания и екскурзии.
Всяка година продължителността на форумите варира от 7 до 10 дни. Това е достатъчно време, за да могат участниците да се опознаят помежду си и да се образува голяма общност, която след края на срещата ще продължи своето сътрудничество и ще работи по общи проекти.
Целта на лятното училище през 2016 на ERYF е да осигури на младежите солидни познания в областта на околната среда и социалната устойчивост чрез лекции, посещения на място на устойчиво горско стопанство, примери за селски туризъм, и семинари. Лятното училище ще предостави знания за социални иновации, възможност за споделане на идеи, представяне на студентски проекти от редица страни от Централна и Югоизточна Европа, както и въвеждане в работата на унгарската университетска мрежа за устойчиво развитие, насърчаване на доброволчеството.
Ако имате идеи за това как да се подобри вашия град, но никой не слуша. Тук е вашата възможност, място за вашите идеи и хора, които слушат с интерес и ще ви помогнат да постигнете целта си!
Лятното училище е насочено към млади хора на възраст от 16 до 25 години; които се интересуват от устойчивостта на околната среда, овластяване на младите хора и социалната устойчивост и др. най-вече от страните от Централна и Югоизточна Европа. 
Крайният срок за кандидатстване за участие в лятното училище е  14 юни 2016 г.
Повече информация за лятното училище можете да намерите на следния интернет адрес:
http://eryf.weebly.com/