ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТЕН ОНЛАЙН КУРС ЗА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТЕН ОНЛАЙН КУРС ЗА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ
 

На 19 октомври 2015 г., Европейският комитет на регионите ще открие безплатен онлайн курс (или MOOC: Massive Open Online Course) относно "Регионите, институциите на ЕС и политиките" чрез онлайн платформа за обучение (на английски език).
Курсът е предназначен да отговори на интересите на местните и регионални власти и е отворен за всички заинтересовани страни от ЕС и неговите региони и градове. Регистрацията за участие в курса е отворена през август 2015.
В рамките на осем седмици, около 50 политици, експерти и учени ще дадат своето мнение по въпросите от общ интерес за местните и регионални власти, като например политиката на сближаванена ЕС,  миграцията и достъпа до програми на ЕС, както и много други теми. Този  курс за електронно обучение се състои от видеоклипове, справки и живи дебати, които се предават онлайн от Комитета на регионите, плюс социален форум за обмен и обратна връзка. Тези, които завършат 80% от курса могат да получат и Удостоверение за участие.
За повече информация, можете да посетите уеб-страниците на CoR.
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/CoR-online-MOOC.aspx