Европейска регионална младежка консултация за мир и сигурност

Европейска регионална младежка консултация за мир и сигурност
Търсят се 40 младежи на възраст между 15 и 29 години, които са активни, ентусиазирани и инвестират в насърчаването на мира и сигурността в Европейския съюз, страните от Европейската асоциация за свободна търговия и Западните Балкани, с цел да се помогне за обсъждането и ориентирането на ролята на младите хора в поддържането на мира в техните общности и държави. Като част от редица регионални консултации, организирани в рамките на проучването "Прогрес" за младежта, мира и сигурността, призната от Резолюция 2250 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, Европейската служба за външна политика, в партньорство с Фонда на ООН за населението, Службата за подкрепа на укрепването на мира на Обединените нации, Фондация Анна Линд, Европейският младежки форум и Европейското партньорство за деца и младежи в областта на мира ще организират европейски консултации по въпросите на младежта, мира и сигурността. Консултацията ще се проведе в Брюксел, Белгия от 25 до 27 септември 2017 г. и ще бъде част от глобални усилия за засилване на действието на Резолюция 2250 на Съвета за сигурност на ООН, която призовава за по-голяма роля на младите хора за укрепване на мира и сигурността. Обсъжданията от различни регионални консултации и други дискусии с млади хора по целия свят ще бъдат включени в проучването "Прогрес", в което се подчертава положителният принос на младите хора за укрепването на мира. Изследването "Прогрес" ще бъде представено на Съвета за сигурност на ООН и държавите-членки в началото на 2018 г. Европейската консултация в Брюксел ще включва стратегически партньорски дискусии между 40 избрани младежи от региона. Всички заявления трябва да бъдат подадени до сряда, 2 август 2017 г. от 18 часа (брюкселско време). Изборът на участниците ще бъде направен въз основа на мотивация и опит, като мнозинството идва от младежки организации. Организаторите ще осигурят баланс по отношение на възраст, пол, география и разнообразие сред избраните участници. Успешните кандидати ще бъдат уведомени по имейл между 16 и 23 август 2017 г. Ще бъдат осигурени всички разходи, включително пътуване и настаняване на избраните участници.
Източник и как да кандидатсвате: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Call-for-Applications-YPS-European-Regional-Consultation