Европейската комисия подкрепя проекти за реформи в държавите членки за повече работни места и устойчиво развитие

Европейската комисия подкрепя проекти за реформи в държавите членки за повече работни места и устойчиво развитие

Европейската комисия одобри 226 проекта във всичките 27 държави членки, с което ще подкрепи техните усилия в разработването и изпълнението на национални реформи за засилване на растежа. Тези действия ще се осъществяват в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) и имат за цел да се насърчи икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз. За 2021 г. за тях е предвиден общ бюджет от 102,6 млн. евро.

 

ИТП е основният инструмент на Комисията, чрез който се предоставя техническа подкрепа за реформи в ЕС. Той е част от многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и плана за възстановяването на Европа. Той се опира на успеха на предшестващата го Програма за подкрепа на структурните реформи, по линия на която от 2017 г. насам са подпомогнати над 1 000 проекта за техническа подкрепа във всички държави членки.
 
Реформите, за които може да се отпускат средства от ИТП, се отнасят до области като публичната администрация, управлението, данъчната политика, средата за извършване на стопанска дейност, финансовия сектор, пазара на труда, образователната система, социалните услуги, здравеопазването, прехода към екологосъобразна икономика (напр. „Вълната на саниране“), цифровите услуги и др.
 
Източник: Европейска комисия, Представителство в България
Източник фотография: Европейска комисия