Европейската младежка награда “Карл Велики” отваря за кандидатстване

От 2008 г. насам Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на младежки проекти, които насърчават европейското и международното разбирателство.
Ако изпълнявате проект, свързан с ЕС, може да бъдете следващият носител на отличието. Не пропускайте своя шанс! Кандидатстването започва в 11 ч. на 18 януари ➡ https://charlemagneyouthprize.eu/bg #ECYP2024