Европейски ден на езиците

Европейски ден на езиците
След успеха на Европейската година на езиците през 2001, Съветът на Европа обявява 26-ти септември за Европейски ден на езиците, който да се отбелязва ежегодно. Основните цели на Европейския ден на езиците са да се насочи вниманието на общността към това колко е важно да се изучават различни чужди езици, за да се повиши нивото на многоезичност и да се подобри междукултурното разбирателство; да се популяризира богатото езиково и културно многообразие в Европа, както и насърчаване на неговото опазване и поощряване; да се окуражи изучаването на езици през целия живот в и извън училище, независимо дали с образователни цели, за професионални нужди, с цел мобилност или за удоволствие и обмен. За отбелязването на Деня в Европа се организират разнообразни събития: занимания за и с деца, телевизионни и радио програми, езикови работилници и конференции. Националните органи и партньорите имат свободата да организират активности от различно естество. Част от изявлението на генералния секрета на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд е, че Европа празнува не само деня на езиците, а иновациите в езиковото обучение и преподаване. С този праник Евтропа изпраща мощно послание, че е наистина многоезично място, където всички среди са добре дошли и където всеки може да има равен глас. Стотици събития бяха организирани от училищата, университетите и културните заведения за отбелязване на деня.  
Източник: http://edl.ecml.at