Европейски доброволци за хуманитарна помощ – възможности за доброволчество

Европейски доброволци за хуманитарна помощ – възможности за доброволчество
Европейски доброволци за хуманитарна помощ  имат свободни текущи позиции за доброволчество. В момента предлагат две възможности: първата е доброволец на пълен работен ден в проект за хуманитарна помощ по света за период от 1 до 18 месеца. А втората възможност е онлайн доброволчество, което е гъвкаво и ще можете да подпомагате проекти за хуманитарна помощ, където и да се намирате, в съответствие с другите ви ангажименти. За да бъдеш доброволец на ЕС за хуманитарна помощ, трябва да сте гражданин на ЕС или дългосрочно пребиваващ в държава-членка на ЕС и трябва да имате навършени 18 години. Онлайн доброволчеството ще бъде отворено за доброволци от всякаква националност. Доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, разположени в проекти за хуманитарна помощ, ще получават покритие за разходи за обучение, настаняване и пътуване и могат да имат възможност да проведат допълнително обучение в европейска хуманитарна организация преди назначаването им на доброволческа служба. Тук може да се запознаете с вакантните места.
Източник: Европейска комисия