Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA)

По време на годишната реч за състоянието на Европейския съюз на Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен де обявен нов стълб на Европейския здравен съюз – HERA, който ще запълни празнина в реакцията и готовността на ЕС при извънредни здравни ситуации. Европейската комисия създава Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), за да се предотвратяват и идентифицират извънредни здравни ситуации и да се реагира бързо на появата им. Благодарение на HERA ще можем да предвиждаме заплахи и потенциални здравни кризи чрез събиране на данни и изграждане на необходимия капацитет за реакция. Когато се озовем в извънредна ситуация, HERA ще подсигури разработването, производството и разпространението на лекарства, ваксини и други медицински мерки за противодействие (например ръкавици и маски), за които имаше най-остър недостиг по време на първата фаза от действията при появата на коронавируса. За да се осигури бързо стартиране на HERA и надграждане на инкубатора HERA, започнат през февруари 2021 г., органът ще бъде създаден като вътрешна структура на Комисията. Той ще заработи напълно в началото на 2022 г. Неговите функции ще бъдат преразглеждани и адаптирани ежегодно до 2025 г., когато ще бъде извършен цялостен преглед.
Източник: Европейска комисия