Европейският корпус за солидарност – една прекрасна възможност за млади европейци

Европейският корпус за солидарност – една прекрасна възможност за млади европейци

Ако сте навършили 17 години, значи вече сте допустими за участие в Европейския корпус за солидарност. Ако имате желание да помагате на други хора, може да се регистрирате в официалната страница на Корпуса и така ще получите възможност за участие в доброволчески дейности, в стажове и работа и в проекти за солидарност. Трябва да знаете обаче, че ако сте на 17-годишна възраст може да се присъедините за участие към Европейския корпус за солидарност, но не можете да започнете проект, докато не навършите 18 години. Допустими участници са млади хора до 30 години.

Чрез присъединяването си ще поемете ангажимент да се придържаш към принципите на Европейския корпус за солидарност.

След като се регистрирате на портала на Европейския корпус за солидарност, ще получите достъп до лично табло, където ще видите публикувани възможности за доброволческа дейност, работа, обучение и много други. 
Също така, ако посочите, че сте на разположение, с вас могат да се свържат организации, които искат да ви привлекат за участие в техни проекти. 

Трябва да знаете, че:

  • можете да участвате в 1 дългосрочна доброволческа дейност (2–12 месеца), но въпреки това можете да извършвате доброволчески дейности в екип, да участвате в проекти за солидарност, да получите работа или стаж; 
  • ако участвате в краткосрочна индивидуална доброволческа дейност (до 2 месеца), все пак можете: 1) да участвате в една дългосрочна дейнос; 2) да извършвате доброволчески дейности в екип, да участвате в проекти за солидарност, да получите работа или стаж

Повече за Европейския корпус за солидарност вижте тук: За нас | European Youth Portal (europa.eu)