Европейският парламент призовава страните от ЕС за спешно приемане на бежанци

Европейският парламент призовава страните от ЕС за спешно приемане на бежанци

Тази седмица Европейският парламент призова всички страни членки на Европейския съюз да изпълнят задълженията си да приемат лица, търсещи убежище, от Гърция и Италия. Въпреки споразумението за пренастаняване на 160 000 бежанци от Гърция и Италия до септември 2017г., членуващите държави са преместили само 11% (от (18 770 души до 16 май). Към момента единствено Финландия и Малта са държавите, които са на път да изпълнят поставените цели. По-голяма част от страните изостават от предвидените цели, четири държави са преместили изключително малък брой търсещи убежище, лица, а други дори все още не участват.

Парламентът призова държавите  членки да пристъпят към изпълнение на задълженията си и да дадат ход на преместването, като приоритетни ще са деца без семейства и други уязвими лица.
Евродепутатите предложиха  да се удължи срока за разпределение на бежанците до приемането на нов Дъблински регламент, тъй като Парламентът заяви, че дори страните членки не достигнат предварително поставените цели за  пренастаняване на бежанците до септември ще трябва да продължат да приемат отговарящите на условията, лица.
Според данни на ВКБООН до момента в Гърция са останали около 50 000 лица, търсещи убежище. В Италия през 2016 г. пристигнаха рекордните 181 436 души.

Допълнителна информация
На фона на острата миграционна и бежанска криза от лятото на 2015 г. ЕС прие две спешни решения за преместването на хиляди бежанци. 160 000 лица, търсещи убежище, които са с висок шанс да получат статут на бежанци, трябва да бъдат преместени до септември 2017 г. от Италия и Гърция в други държави членки, където да бъдат разгледани техните молби.

В последващо решение, прието от Съвета през септември 2016 г., на което Парламентът се противопостави, държавите членки се споразумяха 54 000 от тези 160 000 места да бъдат използвани за допускането на сирийски бежанци от Турция по силата на споразумението между ЕС и тази страна, а не за преместване на лица от Италия и Гърция.

Източник: Информационно бюро на ЕП