Факти и цифри относно общата политика в областта на рибарството

ФАКТИ И ЦИФРИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТОТ
Основни статистически данни

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“
Теми:Политика в областта на рибарството, Селско стопанство и рибарство

Изтеглете книгата в pdf