Фондация за регионално развитие стартира нов проект за подкрепа за безработни лица

Фондация за регионално развитие стартира нов проект за подкрепа за безработни лица

На 16 май започнаха дейностите по проект „Шанс за развитие“. Проектът е насочен към повишаване на капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж, област Видин и област Велико Търново. В хода на изпълнение на проекта приоритет ще бъде предоставяне на консултации и обучения за улесняване на процесите за включване на пазара на труда на лица, търсещи работа, включително на студенти и на вече завършили висше образование лица.

На 25 юли 2017 г. център "Европа Директно-Видин" участва във встъпителната пресконференция,  на която бяха представени дейностите по проекта от страна на българските и румънски партньори. Повече от 50 участници се включиха в събитието.