Фондът за справедлив преход (JTF) спомага за нови работни места

Експерти по енергийна политика и автори на проекти свързани със Зеления преход се събраха в град Острава, Чехия, от 14 до 16 ноември 2023 г., за да обсъдят социално-икономическия напредък в различните региони, подпомогнат от Фонда за справедлив преход (Just transition fund – JTF). Той осигурява финансова подкрепа за териториите, които ще са най-потърпевши от въглищния преход през следващите години.

По време на пленарните дискусии бяха представени успешни проекти за използването на JTF в програмата на Чешката република, която обхваща три минни региона: Moravian – Silesian (с 13 проекта), Usteky (с 9 проекта) и Karlovarsky (с 10 проекта). Стойността на средствата от фонда за тях са 1,6 млрд. Забележително е как кварталът Dolní Vítcovice в град Острава например, е трансформиран от индустриална зона за въгледобив и производство на кокс и чугун в нетрадиционен комплекс за образование, развлечение и култура. А бившите действащи мини в Landek Park са успешно превърнати в Музей на минното дело, който сега е най-големият в Чешката република. В него дълги четвърт километър подземни коридори стъпка по стъпка разкриват тайните на автентичните миньорски работни места и носят нови приходи от културни дейности, благодарение на подкрепа от JTF.

Еврокомисарят по кохезионната политика и реформите, Елиза Ферейра уточни: „Тoва е инструмент за финансиране, който спомага да се избегнат нарастващите неравенства между регионите чрез подпомагане на най-засегнатите територии, сектори и работници. Той функционира при споделено управление съгласно общата рамка на политиката на сближаване – основната политика на ЕС за намаляване на регионалните различия и за справяне със структурните промени в Съюза. Чрез фонда се стремим да подпомогнем инвестициите в малки и средни предприятия, откриването на нови фирми, научни изследвания и иновации, възстановяването на околната среда, чистата енергия, повишаването на квалификацията и преквалификация на работници, помощта за търсене на работа, както и трансформацията на съществуващите въглеродно интензивни съоръжения.“

България тази година работи по 13 проекта в областта на прехода към чиста икономика чрез Инструмента за техническа помощ. С евросредствата могат да се осигурят курсове за преквалификация на работниците в отпадащите дейности и в тези райони на бизнеси, насочени към бъдещето. По Плана страната ни би могла да се възползва от финансиране в размер на 1,3 млрд. евро, и се нарежда по насочени средства след Полша, Германия, Румъния и Чехия.

Ако ресурсите за Фонда за справедлив преход са увеличени след 31 декември 2024 г., допълнителните ресурси се разпределят между държавите членки въз основа на „зеления механизъм за възнаграждение“. Това означава, че държавите членки, които са постигнали намаление на емисиите на парникови газове, ще получат допълнително разпределение на средствата.

Репортер: Мариана Гомилева (Острава, Чехия)