Фронтекс ще осигури допълнителна подкрепа по границата на България с Турция и Сърбия

Фронтекс ще осигури допълнителна подкрепа по границата на България с Турция и Сърбия
 
По искане на България, Eвропейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на ЕС "Фронтекс" ще подсили съвместната операция по охрана на границите на страната, съобщиха от представителството на Европейската комисия в България. Решението идва в отговор на искане, подадено от българските власти на 29 юли.
Фронтекс ще подсили контингента си в България с допълнителни служители и технически средства, включително техника за ефективно наблюдение на границата по суша и от въздуха. Допълнителните сили ще бъдат разположени постепенно през следващите седмици както на българо-турската, така и на българо-сръбската граница.
За България са заделени 91 милиона евро от Фонд "Убежище, Миграция и Интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" на ЕС според националната програма за 2014-2020. Допълнително почти 12 милиона евро бяха отпуснати на страната като спешна помощ за конкретни мерки в отговор на настоящата ситуация.
В момента Фронтекс има разположени 53-ма служители за наблюдение на границите и 10 експерти по документи на българските гранични КПП с Турция, и 19 служители по наблюдение на границата със Сърбия.
Разширяването на операцията демонстрира ангажимента на ЕС да предоставя допълнителна подкрепа на страните членки, когато е необходимо да се осигури ефикасно управление на миграцията и границите по т.нар. Балкански маршрут.
 
Източник: Европейска комисия