Глобална кампания на ЕС за почистване на плажове

Какво представлява #EUBeachCleanup?
#EUBeachCleanup е кампания, организирана от Генерална дирекция “Морско дело и рибарство” (ГД “Морско дело и рибарство”) на Европейската комисия, съвместно с ЕСВД и ООН. Тя се организира в партньорство с нашите сини приятели – смърфовете.

Тя е от ключово значение за повишаване на осведомеността относно замърсяването на моретата и как нашите навици влияят на океана. Изчислено е, че до 2040 г. в океана ще попадат до 37 милиона тона пластмасови отпадъци годишно.

Кампанията се състои от събития за почистване, организирани от институции (делегации и представителства на ЕС, центрове “Европа Директно”, регионални бюра на ООН и т.н.), неправителствени организации и граждани, които искат да организират свое собствено събитие. Насърчаваме всички да обединят усилията си на местно ниво (например с посланици на пакта за климата, училища, общини и т.н.).

Кога се провежда?
През 2023 г. кампанията ще завърши на 16 септември – Международния ден за почистване на крайбрежието, но събития могат да се организират по всяко време до октомври.

Въпреки че повечето събития се провеждат на плажа, ние насърчаваме и хората, живеещи далеч от морето, да организират почиствания.

Присъединяване към вълната
Искате ли да се присъедините към кампанията?

Това е лесно!

Присъединете се към събитие близо до вас (вижте списъка със събития по-долу – актуализиран през цялата година) – или организирайте свое собствено събитие!

За да организирате своето събитие

използвайте насоките тук
регистрирайте събитието си
добавете резултатите от събитието си (брой участници и количество събрани отпадъци)

Източник: EU beach cleanup (europa.eu)