Годишен регионален и местен барометър на ЕС

Барометърът представя моментна снимка на най -належащите предизвикателства, пред които са изправени регионите и градовете в Съюза, и помага за информиране при избора на политика на ЕС. Той също така дава насока на Европейския комитет на регионите, докато изпълнява своите политически приоритети за периода 2020-25: да приближи Европа до хората, да изгради устойчиви общности и да насърчи политиките, основани на сближаването, като основна ценност на ЕС.
През 2020 г. Барометърът представи цялостен анализ на въздействието на COVID-19 в цяла Европа и оцени ролята на първа линия, която местните и регионалните власти играят в усилията за справяне със здравната и икономическата криза.
Година и половина след пандемията регионите и градовете сега се фокусират върху осигуряването на справедливо и бързо икономическо и социално възстановяване. #EURegionalBarometer за 2021 г. предоставя актуализиран преглед на широк спектър от въпроси, които ще определят успеха на усилията за възстановяване в нашите региони и градове: от здравето до миграцията, от Зелената сделка до дигиталната трансформация и от икономическото и социалното сближаване до укрепването Европейска демокрация.
Източник: Европейски комитет на регионите