Граждански форум в Белоградчик

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин проведе форум с граждани в гр. Белоградчик на 6 юли 2022г. от 10.00 часа в Пенсионерски клуб „Мадона“. По време на форума, екипът представи на гражданите и възрастните хора от Белоградчик основните функции и роля на европейските институции, както и Конференцията за бъдещето на Европа и възможностите, които Съюза предоставя на гражданите да участват в обществени консултации и да изразяват своето мнение относно инициативите на ЕС и действащите закони както и първите резултати от гражданските дискусионни групи и от пленарните сесии на Конференцията. Част от темите, които засегнахме по време на събитието бяха и ваксинационната кампания на Европейската комисия, новите одобрени ваксини, както и дезинформацията относно широк спектър от теми, свързани с Европейския съюз. Гражданите имаха възможност да задават своите въпроси, коментари и мнения относно темите и много от тях споделиха, че вече са добили по-ясна представа за ролята на Европейския съюз.